פרשת השבוע

סדר פרשיות השבוע

ספר בראשית

ספר שמות

ספר ויקרא

ספר במדבר

ספר דברים

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נוח

פרשת וארא – ספר הזהר שמות חלק א דף כב עמוד א

צו

נשוא

ואתחנן

לך-לך

ספר הזהר שמות חלק א בא דף לב עמוד ב

שמיני

במדבר חלק בע בהעלותך דף קמח – ספר הזהר

עקב

ויירא

בשלח

תזריע

שלח-לך

ראה

חיי שרה

יתרו

מצורע

קורח

שופטים

תולדות

משפטים

אחרי מות

חוקת

כי-תצא

וייצא

תרומה

קדושים

בלק

כי-תבוא

וישלח

תצווה

אמור

פינחס

ניצבים

ויישב

כי תישא

בהר סיניי

מטות

וילך

מקץ

ויקהל

בחוקותיי

מסעי

האזינו

פרשת ויגש – ספר הזהר בראשית דף רה א ו

פקודי

 

 

וזאת הברכה

פרשת ויחי – ספר הזהר בראשית דף ריא ב

 

 

 

 

 

Top