מי אנחנו

המרכז ללימודי קבלה בישראל ע"ש אלירן רוזנברג ז"ל הי"ד הוקם במטרה ללמד ולהפיץ את עומק תורת הקבלה.

המרכז הוקם להנצחת זכרו של הנער אלירן רוזנברג ז"ל הי"ד אשר נרצח על קידוש השם.

המרכז הפועל בראשות הרב יורם רוזנברג מאפשר לכל לומד חקרן להיכנס לתורת הקבלה.

הלימודים במרכז מבוססים על ספר הזהר הקדוש ותורתו של רשב"י, כמו כן נלמדים לעומק כתבי  האר"י הקדוש וגוריו.

הלימודים כוללים את סדר בריאת העולמות, עבודה על המידות, חקר המצוות ותורת הייחודים לאר"י הקדוש.

התפילה הנהוגה בבית המדרש הינה תפילת הרש"ש עם כוונות.

בית המדרש פועל בקרית אונו, ישראל.

Top